Menighedsrådets beretning 2020

11.08.2020

Formand Trine Bæk beretter på menighedsrådets vegne om hvad der er sket i og omkring Fonnesbæk Kirke det seneste år.

Du kan hente en printvenlig version af beretningen her.

Menighedsrådets beretning 2020

JUBILÆUM
I november-december 2019 fejrede vi Fonnesbæk Kirkes 25- års jubilæum. Vi havde glædet os i lang tid – og forventningerne om en god og festlig jubilæumsfejring blev da også til fulde indfriet – med et flot jubilæumsskrift, en kunstudstilling med værker af Arne Haugen Sørensen og Poul Johansen, en sjov og festlig revy begået af lokale kræfter, koncert med Sigurd Barett sammen med Hyldgårdsskolens 5. årgang, sølvbryllupsmorgensang, festgudstjeneste med biskop Henrik Stubkjær som prædikant, og endelig den meget festlige koncert i december, hvor Haderslev Drengekor i samarbejde med BaroqueAros opførte Händels ”Messias”.

Endnu engang TAK til alle, der tog del i fejringen. Mon ikke der er flere som har tænkt efterfølgende, at det var godt, det var i 2019...

CORONA
For i begyndelsen af 2020 kom der en ubuden gæst – som betød nedlukning af store dele af samfundet –  også af vores dejlige kirke. Få uger før kirkens store højtid PÅSKEN blev dørene låst. Medarbejderne måtte nu arbejde hjemmefra. Konfirmanderne kunne ikke undervises. De allerfleste planlagte aktiviteter blev aflyst. Ingen havde set det komme – og nu måtte nye retningslinjer følges. Heldigvis havde vore dygtige medarbejdere under nedlukningen fantasi til at åbne kirken på nettet med andagter, gode indlæg og aktiviteter for børn; der var babysalmesang for de mindste og kreative udfoldelser og kirkeløb for de lidt større børn.

Det var i sig selv en vanskelig opgave at finde ud af, hvad man kunne og ikke kunne – og hvordan? Der var jo folk, som skulle bisættes/begraves, børn, som skulle døbes og folk, som skulle vies. En del af disse handlinger blev gennemført – og en del blev udskudt. Og hurtigt blev det da også klart, at konfirmationerne ikke kunne fejres ordentligt under de givne omstændigheder, så de blev udskudt til efteråret.

Endelig, midt i maj, kunne medarbejderne igen gå på arbejde i kirkens lokaler.

Man var spændt på de første gudstjenester – var der mon plads? Skulle vi sikre plads til så mange som muligt uden sang, eller skulle vi prøve, om der var plads nok i kirken til, at menigheden kunne synge – eller skulle vi bare lytte til koret? Men alt i alt var det godt at komme i kirke igen, selv om vi mærker begrænsningerne. Lad os håbe, at vi kan holde Corona i skak, så vi fortsat har mulighed for at mødes i kirken, at aktiviteterne genopstår i en levende og engageret kirke.

PERSONALET

Kontaktpersonen, som er chef for det personale, som er ansat af menighedsrådet, har haft en del at se til. Anette Kold opsagde sin stilling som kirketjener ved årsskiftet. Heldigvis var Jens Ole Thorup blandt ansøgerne til den ledige stilling og er hurtigt faldet godt til i samarbejdet.

Organist James har nu siddet ved tangenterne i godt et år. Han gør det godt, både ved tangenterne og som leder af ungdomskor og kirkeorkester. Vi er spændt på, hvad det kan føre til. James er endvidere i gang med, i samarbejde med en frivillig, at starte børnekor for 3.-4. klasse.

Else Jeppesen, som har tjent kirken i tykt og tyndt igennem kirkens første 25 år, både som kirketjener- og kirkesanger, valgte at stoppe 1. maj. Else har med stor glæde og ihærdighed passet sine mange tjanser. Der er ingen tvivl om, at kirken har en stor plads i Elses hjerte, og vi skylder hende stor TAK.

Ny kirkesangervikar er Britta Hoffmann Nedergaard, som i forvejen tager godt del i kirkens arbejde, blandt andet med børnekirke.

Ulrik Venø har haft 25 års jubilæum. Også Ulrik skylder vi stor TAK for trofasthed og solidt arbejde gennem årene. Ulrik passer kirkegården, som var det hans egen have. Ulrik har god hjælp til daglig af Helle Krogstrup, så et godt team har vi også her.

KIRKELIGE AKTIVITETER
Snart starter et nyt hold minikonfirmander. Vi glæder os til at de kommer og spreder liv og glæde i lokalerne.

Konfirmanderne, som tålmodigt har ventet siden foråret, kan endelig blive konfirmeret lørdag den 5. september.

Café 60+ har indtil nedlukningen længe kørt rigtig godt med stor tilslutning, med 3 frivillige kvinder ved roret. Også for 60+ er det trist med nedlukningen, men de håber at kunne genoptage arbejdet, dog måske først i 2021. Vi håber også, der kan komme gang i strikke- og snakketøjet i strikkecafeen, som også har kørt godt torsdag formiddage.  

Tina Böcher har i samarbejde med en lille kreds af frivillige forældre taget initiativ til pizzagudstjenester for børn i 3. – 6. klasse med overvældende succes.

Fonnesbækaftenerne har ikke haft så stor tilslutning som tidligere. Hvad det skyldes, findes der ikke et entydigt svar på, men det overvejes, om noget skal ændres – antal af aftener, sammensætning af emner eller andet.

MENIGHEDSRÅDSARBEJDET
Tidligt i indeværende valgperiode blev Henrik Carlson afløst af Karsten Gottenborg, som var valgt til 1. suppleant. 2. og 3. suppleanterne Anne Marie Hansen og Jens Iversen har også været indkaldt. Der afholdes et møde ca. hver måned – og en del udvalgsmøder. Derud over har der været visionsdage og -aftener, hvor vi har forsøgt at støve alle kirkens aktiviteter af – og at skabe et bedre overblik over ressourcer m.m. Det er en meget stor mundfuld i en aktiv kirke, som hele tiden er i bevægelse – og det har da også ind imellem givet os en lang mødeaften – men - i tråd med det er der nu vedtaget en ny udvalgsstruktur med mulighed for, at både menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige kan samarbejde i forskellige udvalg.

ØKONOMIEN
Af kirkens budget på knap. 3 mill. bruges godt halvdelen på kirkelige aktiviteter. Der bruges en lille halv million på administration og fællesudgifter og en god halv million til vedligeholdelse og drift af kirkebygning og præstebolig.

TAK
I forbindelse med, at denne beretning er min sidste som formand for menighedsrådet ved Fonnesbæk Kirke vil jeg hermed sige TAK til de dejlige mennesker, jeg har samarbejdet med de sidste 16 år. Der har altid været noget at ”rive i”, og det har aldrig været kedeligt – til gengæld har det været en stor gave for mig at få indblik i og indflydelse på kirkens liv og vækst.

Når vi når 1. søndag i advent, trækker et nyt menighedsråd i arbejdstøjet. Jeg håber, samarbejdet her bliver godt og ønsker alt det bedste for dem, der tager en tørn de næste 4 år.

Trine Bæk

 

 

 

Del dette:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

... i Fonnesbæk kirke d. 24. december. MEN HUSK at booke plads først!Læs mere


Tirsdag d. 15. september blev der landet over afholdt VALGFORSAMLING - og således også i Fonnesbæk Sogn. Og det er en stor glæde at kunne annoncere, der blev valgt et nyt fuldtalligt menighedsråd for 2020-2024Læs mere


Formand Trine Bæk beretter på menighedsrådets vegne om hvad der er sket i og omkring Fonnesbæk Kirke det seneste år.Læs mere


Viser resultater 1 til 3 af 11

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Næste >

Vil du vide mere?

Så tilmeld dig Fonnesbæk kirkes nyhedsmail her og modtag nyheder, informantioner om aktivieter, koncerter o.l

Du kan også "synes godt om" Fonnesbæk kirkes facebookside her