Menighedsrådets vision er klar!

03.04.2018
Af: Tove Simonsen, Kirkekoordinator Fonnesbæk kirke

- og med den også en strategi for hvad der skal ske for at få det til at lykkes.

Det nye menighedsråd tiltrådte januar 2017 og med det startede også en proces om at definere hvad rådet udover de lovpligtige opgaver vil beskæftige sig med.

Frem til november 2017 blev en del emner skubbet hen til en visionsdag, Menighedsråd og ansatte holdt under procesledelse af Ditte Brun Laursen lørdag d. 4. november.Emnerne denne dag var: 

 1. Frivillige
 2. Aktiviteter og arrangementer
 3. Kirkens ledelse

FRIVILLIGE - kan vi ikke få nok af i kirken! Og vi kunne godt bruge flere, hvis vi skal opretholde det aktivitets- og arrangementsniveau, vi kender - så på visionsdagen arbejdede vi med spørgsmålene: Hvordan motiverer og rekrutterer vi frivillige i fremtiden.

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER. Alt det gode der sker i kirken udover kirkens tjenester fik vi kortlagt fordelt på målgrupper. Hold da op! Det blev meget synligt, hvor meget, der sker. De naturlige spørgsmål, der følger er: Sker der det rigtige? Kan vi nå flere/andre med kirkens budskab og fællesskab gennem andre aktiviteter?

KIRKENS LEDELSE. I folkekirken - og derfor også her hos os, har kirken to ledelses-strenge:

 1. Det politiske: Kirkeministerium - biskop, provst
 2. Det folkelige: menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd

Det betyder, at præsten er ansat efter eteren men skal virke i toeren. Mens alle andre ansatte ved kirken og de frivillige udelukkende fungerer i toeren.
Her i vores kirke har menighedsrådet i 2014 valgt at oprette en stilling som daglig leder for alle ansatte i toeren. Ønsket var at medarbejderne skulle have en synlig ledelse i hverdagen. Hidtil - og som det er i mange andre sogne - var det kontaktpersonen (én af menighedsrådsmedlemmerne) der varetog opgaver som MUsamtaler, mens kordegnen uformelt håndterede ferieafløsning, vikardækning, tidsregistrering m.m.
Den omlægning har krævet præcisering af rolle- og opgavefordeling og forandrings tilvænning hos alle.
Og derudover udfordrer den to-strengede ledelsesstruktur fundamentalt, fordi alle ansatte ikke har samme ledelse, så det kræver særlig opmærksomhed på vilje til samarbejde.
Fonnesbæk kirke er i flere ansættelser knyttet sammen med Isenvad kirke. Det er by og land; to profiler.
Så det er alt i alt et mangestrenget samarbejde, der skal fungerer. 
Vi gør alt for at få det til at lykkes!

VI HAR VÆRET UDFORDRET!Det er ingen hemmelighed at vi har været utroligt udfordrede på personaledelen i Fonnesbæk kirke.
Det gælder:
- besættelse af den fælles præstestilling i Fonnesbæk og Isenvad (50/50), som Bodil Nørager pt midlertidig har forlagt tjeneste i. Stillingen blev ikke besat i august 2017 og nu er den opslået på ny til besættelse pr. 1. august 2018.
- sygemeldte medarbejdere. Vi har været ramt af alt fra stress til hjerte-, nyre-, rygsygdomme, brækket arm til den lykkelige udgave: graviditeter :).
- udskiftning af personale på posterne præst, kirketjener og senest organist. De fysiske sygdomme kan for den største del fuldstændig udelukkes at relatere til arbejdspladsen, og det er også flere af de stressramte medarbejderes udmelding - MEN.... ER der noget i vores arbejdskultur og/eller arbejdsforhold i Fonnesbæk kirke, der gør medarbejderne syge? Det spørgsmål har jeg og menighedsrådet stillet os selv igen og igen. Vi har lyttet og vurderet og handlet efter bedste vilje og evne. Men spørgsmålet vajer fortsat i vinden? Er der noget, vi ikke ser, som spænder ben for os?

Nu har vi valgt at rette spørgsmålet til fagpersoner: Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning. Vi er således i gang med en proces med dem, med det mål at komme stærkere ud på den anden side. - Stærkere i viden om hvad det er der sker hos os. Stærkere i målsætningen om hvad vi kan gøre for at værne om de fantastiske medarbejdere, vi har i Fonnesbæk kirke, og som yder deres bedste for at være med til at skabe DIN kirke. 

Og lad mig så slutte med visionen, som naturligt udsprang af ovenstående ønske og kirkens formål som lyder:

Fonnesbæk kirkes formål er:

 • at være en forkyndende kirke, der ønsker at nå ud til alle i sognet med det kristne budskab.
 • at møde mennesker, som de er, hvor de er.
 • at have et varieret gudstjenesteliv med både tradition og fonyelse
 • at styrke det kristne fællesskab i sognet gennem forskellige arrangementer
 • at skabe gode rammer for de, der kommer i kirken.

VISION FOR MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE 2016-2020
Menighedsråd og ansatte ved Fonnesbæk kirke har defineret denne vision for deres virke i kirken:

 • Vi vil arbejde positivt og engageret for Fonnesbæk kirkes formål.
 • Vi har indsigt i og står sammen om kirkens aktiviteter.
 • vi vil i fællesskab prioritere, udvikle og løfte opgaverne i kirken.

I den kommende tid vil ansatte og menighedsråd kortlægge alle eksisterende aktiviteters formål, succes, målgruppe og resourceforbrug for at kunne tilpasse udbuddet af aktiviteter og arrangementer så vi gør alt det vi skal, kan og gerne vil.

Både personale og menighedsråd er helt åbne for dialog om både kirkens situation og vision, så kontakt os endelig.

Del dette:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

11 unge m/k'er i alderen 15-25 år er blevet optaget i det nye kor, Henrik West har startet kort tid efter sin tiltrædelse som organist ved Fonnesbæk kirke.Læs mere


Bodil Nørager er pr. 1. august ansat som sognepræst i Fonnesbæk og Isenvad kirker, hvor hun gennem snart et år har fungeret som vikar i det ledige embede.Læs mere


Viser resultater 1 til 2 af 7

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Næste >

Vil du vide mere?

Så tilmeld dig Fonnesbæk kirkes nyhedsmail her og modtag nyheder, informantioner om aktivieter, koncerter o.l

Du kan også "synes godt om" Fonnesbæk kirkes facebookside her