Menighedsrådsformand:
Karsten Gottenborg
Wistoftsvej 3
Tlf: 40 92 70 49

kg@fbkirke.dk 

Næstformand og kontaktperson:
Anne Marie Hansen
tlf: 22 30 00 44

amh@fbkirke.dk  

Kasserer:
Tage Østergaard
tlf: 51398591

ta@fbkirke.dk 

Kirkeværge:
Poul Kjærsgaard
tlf: 30636895

pk@fbkirke.dk 

Dorthe Kattrup Noesgaard
tlf: 26 25 21 90

dn@fbkirke.dk 

Bo Nedergaard
tlf: 40 30 03 06

bo@fbkirke.dk 

Grethe Horshauge
tlf: 29 25 70 24

gh@fbkirke.dk 

 

 

 

 

Hans-Jørgen Wedel
Tlf.: 2498 8174

hw@fbkirke.dk 

Hans Fisker
tlf.: 40 99 38 54

hf@fbkirke.dk 

Sognepræst Torben Pedersen (Kbf.)
Ørnevej 13, 7430 Ikast
tlf: 21281289
TPED@km.dk
 

Sognepræst Bodil Nørager
Bygaden 15
7430 Ikast
Mobil: 2032 0357
Tlf.: 9714 0026
BON@km.dk 

 

 

Medarbejderrepræsentant:
Kirketjener Ninna Bækgaard
Tlf: 23 25 60 43
kirketjener@fbkirke.dk 
 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne er åbne, offentlige møder, men punkter med personfølsomme oplysninger er lukket for offentligheden.

Dagsorden kan fås hos Kirkekoordinator Tove Simonsen, ths@km.dk, 2974 7404 en uge før mødet.

Menighedsrådets møder afholdes i Fonnesbæk kirkes Menighedssal, O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast

Du kan læse referater fra tidligere møder her

Kommende Menighedsrådsmøder