Urnehaven er tænkt som en stille plet til fordybelse inde midt på kirkegården. Den store takshæk, der afgrænser området, får lov til at vokse, så den når en højde omkring halvanden meter. Det betyder at gæster, der går rundt inde i haven, kan se ud over hækken, men sætter du dig på en af de seks bænke eller granitbænken forsvinder du ind i det rum, som haven skaber. Vandspejlet i det lille vandbassin i bunden af gryden frembringer en stille rislen fra den spinkle vandstråle, der løber fra undersiden af granitbænken. Ud over hele området er der skabt forskellige øer af trædebregner. Mellem disse er der en belægning af slotsgrus. Med den respekt, der bør vises på en kirkegård, kan du gå over det hele. De store paradisæbletræer danner med deres kroner et tag, som frembringer skyggevirkning i hele haven.

Gravsteder i urnehaven er kun til urner, og der kan vælges mellem to forskellige gravminder. Tanken er for begge typer, at man kan vælge at skrive afdødes navn på gravmindet, men hvis man ønsker en mere anonym form, blot laver et kors. Det vil så vise, at dette gravminde er i brug, men ikke noget om, hvem der ligger her. Der kan sættes vaser ned foran gravminderne til afskårne blomster.

Jernkuben er lavet som en terning, hvor låget er sænket ca. 6 cm. Det betyder, at der kan stå vand i toppen af gravmindet. Nede i vandet ligger der en jernplade, hvor der kan graveres eller skæres med laser. Jernet er "sort jern". Det vil med tiden anløbe og derfor ændre udtryk i takt med tiden.

Granitkuben er en terning af Blå Rønne, der er dansk granit fra Bornholm. Overfladen er på alle sider jetbrændt. Der hugges tekst i siden, da opmalingen af skriften ikke vil holde i toppen af gravmindet. Skriften placeres på gravmindets østside.