Gravstedsformer

Herunder er de enkelte gravstedsformer omtalt. Herunder også specielle regler for de forskellige gravstedstyper. 

Traditionelle kiste- og urnegravsteder
Afdeling 3 og 4, nærmest kirkediget mod nord:
Kistegravstederne udlægges normalt til 1 eller 2 kister.
Der kan dog udlægges op til 4 kistepladser.
Der kan udtages kistegravsted til urner. Ved nedsættelse af en urne betales samme pris som for et kistegravsted.
Gravstedernes yderste halvdel er græsdækket. Den inderste del er indhegnet af hække med forkant af brosten. Hække plantes og klippes af kirkegårdens personale.
Beddelen må anlægges efter eget ønske under forudsætning af, at plantevalget tilpasses gravstedet. Stærkt voksende træer og buske må ikke plantes. Gravstenen må max. være 100x100 cm incl. sokkel.
Ved etablering og ny begravelse / urnenedsættelse skal gravstedsindehaveren betale for vedlige-holdelse af græsstykket i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.


Afdeling 2 og 5 nærmest kirkediget mod nord:
Gravstederne udlægges til urnegravsteder, med plads til 4 urner og er indhegnet af hække med forkant af brosten. Hække plantes og klippes af kirkegårdens personale.
Gravstederne kan anlægges efter ønske under forudsætning af, at plantevalget tilpasses gravstedet. Stærkt voksende træer og buske må ikke plantes.
Gravstenen må højst være 40x60 cm.
Ved etablering og ny urnenedsættelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.

 

 

Kiste- og urnegravsteder i græs med plade
Afdeling 2 til 5, i midten og afdeling 7 og 9 nærmeste de krumme stier.
Gravstederne og stierne er udlagt i græs.
I afdeling 2 til 5 er der ryghække ved de fleste gravsteder. Hække plantes og klippes af kirkegårdens personale.Kistegravstederne udlægges normalt til 1 eller 2 kister. Der kan dog udlægges op til 4 kistepladser.
Urnegravstederne er til 4 urner.Der kan udtages kistegravsted til urner. Ved nedsættelse af en urne betales samme pris som for et kistegravsted.
Gravstederne må ikke indhegnes, og der må intet plantes.
På hvert gravsted nedsættes for gravstedsindehavers regning én speciel vase til buketter. Efter ønske kan der tilkøbes 1-2 ekstra vaser. Der må ikke anvendes andre typer vaser eller henstilles potter og krukker.
Der må ikke grandækkes med undtagelse af én vinterkrans.
Mindelys må ikke placeres i holdere af glas.
Navneplade skal nedlægges i niveau med terræn og må max. måle 80x60 cm. Bogstaver heri skal være indhugget.
Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.

 

 

Kiste- og urnegravsteder í græs ved sølvpopler

Afdeling 8.

Gravstederne er udlagt i græs under sølvpopler.

Gravstenene skal være ensartede slanke og oprejste, ca 20x30 cm og max. højde på 110 cm.

Urnegravsteder er til 4 urner.

Gravstederne må ikke indhegnes, og der må intet plantes.

På hvert gravsted nedsættes for gravstedsindehavers regning én speciel vase til buketter. Efter ønske kan der tilkøbes 1 - 2 ekstra vaser. Der må ikke anvendes andre typer vaser eller henstilles potter og krukker.

Der må ikke grandækkes med undtagelse af én vinterkrans.

Mindelys må ikke placeres i holdere af glas.

Solcelle- og batteridrevne lamper må ikke anvendes.

Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.

Egeskoven med opretstående sten

afdeling 2 til 5 nærmest den krumme sti.

Gravstederne udlægges i græs under egetræer. Hovedkarakteren vil være en egebeplantning, som gradvis udtyndes ud mod kirkediget.

Kistegravsteder udlægges normalt til 1 eller 2 kister. Der kan dog udlægges op til 4 kistepladser.

Urnegravsteder er til 4 urner.

Gravstederne må ikke indhegnes, og der må intet plantes.

På hvert gravsted nedsættes for gravstedsindehavers regning én speciel vase til buketter. Efter ønskes kan der tilkøbes 1-2 ekstra vaser. Der må ikke anvendes andre typer vaser eller henstilles potter og krukker.

Der må ikke grandækkes med undtagelse af én vinterkrans.

Mindelys må ikke placeres i holdere af glas.

Solcelle- og batteridrevne lamper må ikke anvendes.

Mindesten kan være liggende eller opretstående.

Stående sten må ikke være højere end 70 cm incl. sokkel. Liggende sten skal være i niveau med terræn og må max. måle 80x60 cm. Bogstaver heri skal være indhugget.

Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.

 

Fællesplæne

(ANONYM)

Afdeling 7 nærmest korset.

Området er udlagt i græs.

Urne- og kistenedsættelse foretages efter en plan, som kun kendes af kirkegårdsledelsen og uden de pårørendes tilstedeværelse.

Der foretages ingen markeringer i arealet.

Buketter må kun sættes i de specielle vaser, der er anbragt nærmest søen.
Ved begravelse/bisættelse i fællesplæne skal der betales for vedligeholdelsen i fredningstiden.

Børnegravsteder og urnegravsteder

Afdeling 6.

Gravstederne er udlagt i græs.

Navneplade skal nedlægges i niveau med terræn og må max. måle 50x50 cm. Bogstaver heri skal være indhugget.

På hvert gravsted nedsættes for gravstedsindehavers regning én speciel vase til buketter. Efter ønske kan der tilkøbes 1-2 ekstra vaser. Der må ikke anvendes andre typer vaser eller henstilles potter og krukker.

Der må ikke grandækkes med undtagelse af én vinterkrans.

Mindelys må ikke placeres i holdere af glas.

Solcelle- og batteridrevne lamper må ikke anvendes.

Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.