Beskrivelse af Fonnesbæk Kirkegård

 

Kirkegårdsanlægget, som er på 40.000 m2, er tegnet af landskabsarkitekt Preben Skårup, Århus og indviet 20. november 1993. På kirkegården er der plads til 3.500 gravsteder. Der er mulighed for urne- og kistebegravelser med hæk omkring, i græs med en lille navneplade og i skov. Nederst mod vest er der småbørnegravsteder, og midt i kirkegården i grønningen er der mulighed for anonyme gravsteder. Kirkegården er opbygget i moduler, så kiste- og urnebegravelser kan blandes. Ideen med søen er dels for at skaffe jord til at lægge kirken på, dels at give den effekt, at trække himlen ned i søen ved spejlinger. Fonnesbæk Kirkegård drives sammen med de øvrige kirkegårde i Ikast.

I forbindelse med den igangværende udvidelse af kirkegården mod syd, tog bestyrelsen tanken om et kunstværk på kirkegården med i sine overvejelser. Fonnesbæk Kirke har fine kunstværker, og vi så udvidelsen som en mulighed for at også Fonnesbæk kirkegård kunne blive beriget med et kunstværk, da der ikke i forvejen var kunstværker på kirkegården.

Det nye anlæg er under udarbejdelse og falder fuldstændig i tråd med det øvrige anlæg - vi har her, som en naturlig fortsættelse af den øvrige kirkegård, haft landskabsarkitekt Preben Skårup som vejleder og konsulent, idet det var Skårup, der som tidligere nævnt har tegnet kirkegårdsanlægget.

Anlægget tager udgangspunkt i, at kirkegåden skal være så grøn som mulig. Gravstederne skal også være så grønne som mulig med græs, blomster og bunddække.

I forhold til den oprindelige plan er der blevet lavet en cirkelrund urnehave, der svarer til den oprindelige børnegravplads i den nordlige afdeling. Det er i denne nye urnehave, som blev indviet i oktober 2011, at kunstværket er blevet placeret. Kunstværket, som hedder ”Livets Søjle” er udført, så det er i pagt med den øvrige kunst i kirken og kirkegården som helhed. Kunstværket er lavet af samme lokale kunstner, Jens Chr. Jensen, der, som tidligere nævnt, har udfærdiget korset i Fonnesbæk kirkes kapelrum. Foruden at kunstneren er lokal er han en meget respekteret kunstner, der har øje for sammenhængen og værdien i, at de der færdes på kirkegården finder ro og fred i kunstværket og at der er mulighed for stilhed og eftertanke.

Kunstnerens hjemmeside er http://www.jenschrjensen.dk/

 

Kirkegårdens drift forestås af kirkegårdsbestyrelsen bestående af 3 + kirkeværgen fra Ikast menighedsråd og 3 + kirkeværgen fra Fonnesbæk menighedsråd.