Fonnesbæk Kirkegård

Fonnesbæk Kirkegård, O. Vestergård-Poulsens Allé 1, er anlagt 1992-1993 i forbindelse med bygning af Fonnesbæk Kirke og udskillelse af Fonnesbæk Sogn fra Ikast Sogn.Kirkegårdsanlægget er tegnet af landskabs-arkitekt Preben Skårup, Århus. Det er påbegyndt 2. juni 1992 og indviet 20. november 1993.På kirkegården er der plads til 3.500 gravsteder. Der er mulighed for urne- og kistegravsteder med hæk omkring, gravsteder i græs og i skov. Nederst mod vest er der børnegravsteder, og midt i kirkegården i grønningen er der mulighed for anonyme gravsteder. Kirkegården er opbygget i moduler, så kiste- og urnebegravelser kan blandes. Midt på kirkegården er der en kunstig sø hvor idéen med søen var dels at skaffe jord til at lægge kirken på, dels at give den effekt, at trække himlen ned i søen ved spejlinger. Mod nordvest er der en naturlig sø.