I Fonnesbæk Kirke gælder følgende restriktioner som følge af COVID-19


MUNDBIND / VISIR
Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i gudstjeneste, bisættelse, begravelse, vielser, øvrige tjenester, møder, undervisning og øvrige menighedsaktiviteter i Fonnesbæk Kirkes lokaler.

Mund og næse skal være tildækket ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af Fonnesbæk Kirkes lokaler, samt når du bevæger dig rundt i lokalerne.

Kravet gælder IKKE, når du sidder ned/knæler.
Kravet gælder IKKE præster, foredragsholdere, andre optrædende og medvirkende i nævnte tjenester, møder, undervisning under disses afvikling. 

HOLD AFSTAND

Mindst 2 m afstand mellem hinanden
Ingen krav om afstand mellem personer, der i forvejen har nær kontakt.

I ØVRIGT:

Vask / sprit hænder.

Host i ærmet.

Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig derhjemme.

FORSAMLINGSBEGRÆNSNINGER

INDENFOR:
Begrænsningen for hvor mange, der må opholde sig i Fonnesbæk Kirke er sat i forhold til areal, men også afstandskravet som er variabelt (afhængigt af hvor mange, der i forvejen er i nær kontakt) har betydning.
Vi kan derfor ikke opgive et præcist max antal, der kan være i kirken, men minimum kan vi være 65 og et ca. retningstal på maksimum er 80.

Derudover kan vi fra kirkesalen åbne op til vores Menighedssal med plads til ca. 20 personer.

UDENFOR:
Der må max deltage 50 personer udenfor kirken ved begravelser, bisættelser og andre kirkelige tjenester.
For øvrige aktiviteter er forsamlingsloftet på max 25 personer gældende.

Læs om arkitektur og kunsten i Fonnesbæk kirke

klik på billedet

Hæftet kan købes i våbenhuset i kirken
Pris 10 kr.