I Fonnesbæk Kirke gælder følgende restriktioner som følge af COVID-19


MUNDBIND / VISIR
Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i gudstjeneste, bisættelse, begravelse, vielser, øvrige tjenester, møder, undervisning og øvrige menighedsaktiviteter i Fonnesbæk Kirkes lokaler.

Mund og næse skal være tildækket ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af Fonnesbæk Kirkes lokaler, samt når du bevæger dig rundt i lokalerne.

Kravet gælder IKKE, når du sidder ned/knæler.
Kravet gælder IKKE præster, foredragsholdere, andre optrædende og medvirkende i nævnte tjenester, møder, undervisning under disses afvikling. 

HOLD AFSTAND

Mindst 2 m afstand mellem hinanden
Ingen krav om afstand mellem personer, der i forvejen har nær kontakt.

INGEN FÆLLESSANG

men iført mundbind må man godt nynne med på salmesang.

I ØVRIGT:

Vask / sprit hænder.

Host i ærmet.

Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig derhjemme.

FORSAMLINGSBEGRÆNSNINGER

INDENFOR:
Der må max være 60 personer i Fonnesbæk Kirke og Menighedssal.

UDENFOR:
Der må højest følge 50 personer med udenfor kirken ved begravelser og bisættelser.

GØR IKKE OPHOLD
Før og efter kirkelige tjenester må max 5 personer være samlet samtidig på samme sted. 


Læs om arkitektur og kunsten i Fonnesbæk kirke

klik på billedet

Hæftet kan købes i våbenhuset i kirken
Pris 10 kr.