Gudstjenester

ALLE PLANLAGTE GUDSTJENESTER HER

LYT TIL GUDSTJENESTER FRA MIDTJYLLAND

De fleste søndage optager og radiosender frivillige gudstjenester fra kirker i Midtjylland.

Gudstjenesterne sendes via  på Radio Midtjylland Classic (96,2 mHz) fra kl. 8-24.

Den tilrettelægges af Folkekirkens Kommunikations Gruppe.

Fra kl. 16-17 lægges der op til dagens gudstjeneste
Kl. 17-18 er der gudstjeneste fra én lokal kirke.
Kl. 18-20 m/bl.a. temaindslag, musik, historier og foredrag

Desuden kan radiogudstjenesterne høres på hjemmesiden www.fkg.dk .

Øvrige arrangementer:

ALLE PLANLAGTE AKTIVITETER HER

Himmelstige Fonnesbaek kirke
2015 Kirkegaardsharer
2015 Kirkegaarden 2

Gældende restriktioner fra 21. april 2021

Fra d.d. må kirkelige tjenester (gudstjenester, bisættelser, begravelser, vielser o.l) igen være af mere end 30 min. varighed og når vi blot holder 2 m. afstand, må vi synge sammen. Da vi nu ikke er så tidspressede i tjenester, får vi mulighed for igen at holde nadver sammen (på fuld corona-forsvarlig vis) til gudstjenesterne.

Vi må endvidere være betydeligt flere samlet. 
Færrest må vi være udenfor kirken for de forsamlingsloft er på max 50 personer som det er i det øvrige samfund. Dette gælder også i forbindelse med den del af f.eks. bisættelser og begravelser, der foregår udenfor.

Læs mere om de gældende restriktioner her på siden om COVIDinformation i Fonnesbæk Kirke og/eller på Kirkeministeriets hjemmeside.

Vi glæder os til at tage ubegrænset imod mange flere i Fonnesbæk Kirke.


Fredens evangelium

Første søndag efter påske var prædikenteksten fortællingen om Jesu disciple, som påskedags aften holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne.

Og, mens de sad der knugede, modløse og bange kommer den opstandne til dem gennem skuffelsens og håbløshedens lukkede døre og hilser dem med ordene:

”Fred være med jer!”

Og han blæser liv og ånde i dem, så de ikke bare selv får, men også kan være med til at række nye begyndelser til andre. Fred være med jer! lyder Jesu livgivende ord til disciplene gennem lukkede døre og hjerter.

Og lige da blev den kristne gudstjeneste så at sige indstiftet. Hver gang vi samles til gudstjeneste, lyder den samme hilsen til os. Inden vi går fra gudstjeneste, lyses Guds velsignelse over os; velsignelsen som netop slutter med ordene: ”Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!”

Som den opstandne kom til disciplene, kommer han til os og lyser sin fred over os. Også når vores hjerter er modløse og lukkede. Han kommer fra et sted, hvor der er fred.

Han kommer med fred. Sådan møder han os.

Og, hvad er det så for en fred han kommer med?

Ja, det er ikke en fred, der betyder, at der ingen krig eller fjender eller modgang er. Det er ikke en fred, der betyder, at alt er godt og alle farer ved et trylleslag fjernet.

Men, en fred der betyder, at du er accepteret af Gud og elsket, som den du er med alt, hvad du bærer med dig af fortid, der kan tynge og af fremtid og af håb.

Guds fred lyses over det alt sammen.

Som det smukt hedder i en salme (DDS 426. v. 1)

Kristendom er i én sum fredens evangelium”

Med Guds fred lyst over os kan vi frimodigt gå ud i vor hverdag i vished om, at vi er accepteret på højeste sted.

Som Peter Bastian så smukt har sagt det i sin bog af samme titel: ”Du er altid allerede elsket.”

Så må vi gå ud i dagen med den opstandnes fred lyst over os: ”Fred være med jer!”

Sognepræst Bodil Nørager


Å B E N K I R K E

Fonnesbæk Kirke er fortsat åben hver dag kl. 8-18. Velkommen indenfor til måske en stille stund.

Pga. nye restriktioner er Gudstjenester og øvrige kirkelige tjenester i den kommende tid max 30 min.
Ingen nadver v. gudstjenester og ingen fællessang, men sang og musik i tjenesterne ved kirkens kor, kirkesangere og organist.
Fonnesbæk Kirke er heldig med sin rummelighed, så de max 60 personer, vi nu må være, kan sidde med god afstand.

Det er klart, at en kort gudstjeneste uden nadver og fællessang bliver en anden oplevelse end vi kender, men der er skabt en tryg ramme i en svær tid, for stadig at give alle mulighed for at komme indenfor i kirken til gudstjenester, pusterum i hverdag og corona, og til fortsat at være ramme om livets store øjeblikke.

VELKOMMEN.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmationerne 2021 udsættes til sensommeren

Pandemien dikterer fortsat restriktioner, der gør det meget svært at afholde konfirmationerne som vi gerne vil: som en stor festlig livs- og familiebegivenhed. 

Derfor har vi nu besluttet at udsætte konfirmationerne 2021:

7. A: 
Konfirmeres i Fonnesbæk Kirke d. 28. aug. 2021 kl. 10
v. Bodil Nørager 
(oprindelig 30/4 2021 kl. 10)

7. B:
Konfirmeres i Fonnesbæk Kirke d. 29. aug. 2021 kl. 9
v. Torben Pedersen 
(oprindelig 1/5 2021 kl. 10)

7. C:
Konfirmeres i Fonnesbæk Kirke d. 29. aug. 2021 kl. 11
v. Torben Pedersen 
(oprindelig 2/5 2021 kl. 10) 

De nævnte klasser, er de klasser, konfirmanderne går i januar 2021.
Når de konfirmeres efter sommerferien 2021, er de rykket op i 8. klasse. 

Vil du vide mere?

Så tilmeld dig Fonnesbæk kirkes nyhedsmail her og modtag nyheder, informantioner om aktivieter, koncerter o.l

Du kan også "synes godt om" Fonnesbæk kirkes facebookside her