"Lad de små børn komme til mig"

- sagde Jesus, og det siger vi også i Fonnesbæk kirke.

Med over 80 barnedåb om året, er børn en naturlig del af søndagsgudstjenester, men der tilrettelægges også særlige gudstjenester på de mindre børns præmisser, hvor form og indhold er enkel og i en overskuelig tidsramme. Det gælder, når vi f.eks. ca. 5 gange årligt afholder Spaghettigudstjenester.

De alleryngste og deres forældre kan deltage i Babysalmesang, hvor rytmik, sang og sansestimulering giver det første møde med kristendommens fantastiske salmeskat.

Fonnesbæk kirke arbejder året igennem sammen med skolerne i sognet om målrettede skole-kirke projekter. Se f.eks. billeder fra "Bibelens Zoo" hvor elever fra indskolingen oplevede fortællinger om hvalen, der slugte Jonas, fåret, der blev væk, løven, der ikke kunne æde Daniel og Duen, der af Noa blev sendt ud for at finde land.

Alle børn på 3. årgang i sognets skoler tilbydes et Mini-konfirmand forløb, som ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen.

De kirkelige børne- og ungdomsorganisationer: KFUM-spejderne, KFUM og KFUK, Indre Missions Børneklub, FDF samler hver uge børn og familier i aktivitetsklubber, der bygger på folkekirkens kristendomsprofil.