FONNESBÆK AFTENER 20117-18

Velkommen til foredrag og film:

Torsdag d. 28/9-17: ”Aktiv dødshjælp” v. medlem af Etisk Råd, Christian Steen.

Tirsdag d. 24/10-17: ”Charmekursus for mænd og kommunikationskursus i mild og blid stemmeføring for kvinder” v. psykoterapeut Gunhild Weisbjerg

Torsdag d. 23/11-17: ”Et velsignet barn” roman af Linn Ullmann, litteraturforedrag v. sognepræst Marianne Frank Larsen.

Torsdag d. 11/1-18 kl. 19: Fonnesbæk filmaften i Ikast biograf

Torsdag d. 22/2-18: ”Den hellige Frans af Asissi” v. sognepræst Paul Kofoed Christiansen

Torsdag d. 22/3-18: ”Humor og alvor ved Himmerigets port” v. teolog, præst og fortæller Peter Værum.

Hvor ikke andet er nævnt afholdes aftnerne kl. 19.30 i Fonnesbæk kirkes menighedssal. Pris: 50 kr. inkl. kaffe.

Arrangør: Isenvad og Fonnesbæk Menighedsråd.

Fonnesbækaftener

I løbet af efterår og forår arrangeres en række Fonnesbækaftener med taler og foredrag af forskellig art.

Sæsonen starter i september og slutter traditionelt i løbet af marts.
Indholdet af aftenerne er varieret og forskelligt fra år til år.

Hvis andet ikke er anført, foregår aftenerne kl. 19.30 i
Fonnesbæk kirkes Menighedssal
O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast

Pris: kr. 50,00 for foredrag og kaffebord