Den sidste søndag i august er der gudstjeneste under åben himmel på forpladsen ved Fonnesbæk kirke.

Friluftsrammerne lægger op til en lidt løsere struktur over gudstjenesten, der da også traditionelt både indeholder små dramatiseringer ved Mini-konfirmander og andre. 
FDFs brass band bidrager med musikledsagelse til salmesangen, og KFUMspejderne bygger alter og døbefont.

Efter gudstjenesten er der forskellige aktiviteter, der varierer fra år til år, og der serveres også frokost og senere kaffe inden FONNESBÆK KIRKEDAG slutter kl. ca. 15.

Med Fonnesbæk kirkedag ønsker vi at give sognebørn i alle aldre mulighed for at mødes på kryds og tværs i deres levende kirke.

VELKOMMEN!