Kirke-til-kirke udvalget i Fonnesbæk

Repr. for Fonnesbæk Menighedsråd:
Hans Jørgen Wedel 
Anne Marie Hansen 
Julie Nielsen

Repr. for Isenvad Menighedsråd:
Søren Hansen
Karina Nebel 

 

 

Kirke til kirke projekt 2019

Danmissions Fremtidsbørn er fattige og udsatte børn og unge i Afrika, Asien og Mellemøsten, der får en bedre fremtid gennem Danmissions udviklingsprojekter.

Alle børn har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig. Når du støtter Danmission Fremtidsbørn, er du med til at sikre, at børnene får adgang til:

- Mad, tøj og medicin

- Skolegang af god kvalitet

- Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse

- Fællesskaber med leg og læring

- Rettigheder og medbestemmelse

- Et liv i et fredeligt og retfærdigt samfund


Vi ved, at der skal mere til end penge. Derfor rækker vores hjælp også dybere. Sammen med os kan du være med til at sikre at børn og deres familier får mulighed for at skabe sig en indtægt indenfor jordbrug og husdyravl og dermed kan klare sig selv og sikre, at familiens børn får uddannelse og tryggere og sundere opvækst.

Danmission tager vare på det hele menneske. Derfor omfatter vores arbejde alle områder af børnenes opvækst og liv – både krop, sjæl og ånd. På den måde hjælper vi børnene og deres familier til at kunne klare sig selv senere i livet.

Der er mange børn, der har brug for hjælp. Når Fonnesbæk Kirke støtter Danmission Fremtidsbørn, er du med dit bidrag  med til at sikre børnene bedre livsvilkår og en bedre fremtid. Du kan hele oktober måned 2019 støtte projektet på denne måde:

- Lægge kontante bidrag i Fonnesbæk Kirkes indsamlingsbøsser.

- Overføre et beløb på MobilePay nr. 20 7 14.

Du kan læse mere om Danmissions Fremtidsbørn på  www.kirketilkirke.dk