Kirke-til-kirke udvalget i Fonnesbæk

Repr. for Fonnesbæk Menighedsråd:
Hans Jørgen Wedel 
Anne Marie Hansen 
Julie Nielsen

Repr. for Isenvad Menighedsråd:
Søren Hansen
Karina Nebel 

 

 

Fonnesbæk og Isenvad sogne støtter uddannelse af præster i D.R. Congo

Fonnesbæk og Isenvad sogne har gennem en del år været med i projekt kirke til kirke, som går ud på at sætte fokus på folkekirkens mission.

Hvert efterår udvælger det lokale kirke til kirke udvalg et indsatsområde, som man i begge kirker samler ind til.
Det er besluttet at kirke til kirke indsamlingen i perioden 1. oktober - 5. november 2017
skal gå til præsteuddannelse i D.R. Congo via Mission Afrika.


Kirkerne

Brødrekirken i D.R. Congo er en lille kirke i et kæmpe stort land! Der bor mere end 60 mill. mennesker i landet, hvis areal er på ca. 2,3 mill. km2. Brødrekirken har ca. 20.000 medlemmer, der betjenes af et mindre antal præster og evangelister. 

Afstanden mellem de enkelte kirkedistrikter er  helt op til 2.500 km. De lokale kirker betjenes almindeligvis af evangelister. Den ordinerede præst kommer forbi nogle gange i løbet af året og forretter gudstjenester med dåb og nadver, undervisning og tilsyn. Det daglige kirkelige arbejde udføres grundlæggende af evangelisterne. På mange måder som i DK, hvor vi bruger sognemedhjælpere til en del opgaver.

Behovet

Derfor er det helt afgørende for den hurtigt voksende Brødrekirke, at der bliver uddannet flere præster. Borgerkrig, fattigdom og mangel på uddannelse præger befolkningen generelt, og det gælder også for medlemmerne af Brødrekirken. Derfor er man helt afhængig af støtte til opbygning af uddannelse, sundhed, skoler og ikke mindst kirker og præsteuddannelse.

Præsteuddannelsen

Brødrekirkens leder, pastor Br. Tshimanga fortæller at studenterne er meget ivrige med studierne. Men økonomien er et problem. Rejsen til universitetet er dyr; der er ikke råd til petroleumslamper, så studenterne kan læse om aftenen; lærerne får så ringe løn, at de må arbejde ved siden af; der mangler teologisk litteratur og lokalerne er mangelfulde.”

Derfor er vi meget taknemmelige, hvis du vil være med til at give unge i Brødrekirken i D.R. Congo muligheden for teologisk skoling og uddannelse. Det har betydning for kommende generationers kristne oplæring og uddannelse.

Det koster det

For ca. kr. 35.000 kan en ung få en teologisk uddannelse og blive præst – eller fire unge kan studere ét år på det teologiske fakultet i Mwene-Ditu.

TAK!

- for alle bidrag i indsamlingsperionde 1. oktober - 5. november 2017.
Bidrag modtages kontant i kirkens indsamlingsbøsser eller på MobilePay 4049 9515


Kontakt for mere info:

Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14 • 6070 Christiansfeld
Tlf. 3529 4820 • www.bdm-dk.dk

Bankkonto 0994-4672131928

MobilePay 4049 9515