Folkekirkens vågetjeneste

For hvem:

For alle, uanset alder, så ingen behøver at dø alene.
Som støtte til pårørende, som har svært ved at være alene med en meget syg.
Familier, der har behov for aflastning nogle timer, til at foretage ærinder, eller få et frirum.
Alvorligt syge, der gerne vil have besøg og som ikke har pårørende I nærheden.

Hvem kan henvende sig:

Personer som selv ved, at deres liv er nær sin afslutning og ønsker en hos sig.
Pårørende til en døende, hjemmeplejen samt plejecentrene.

Vi tilbyder:

• At vi er til rådighed alle døgnets timer,på de tidspunkter, der er ønske og behovfor det, dag, aften såvel som nat.For alle aldersgrupper.

• At være til stede på den døendes/hjemmets betingelser.

• At være til stede samt at løse opgaver,som en pårørende ellers kunne værebehjælpelig med, f.eks. at række vand,rette en pude eller være behjælpeligmed småting.

• At være til stede med det bedste, vi kan af tryghed, ro, nærhed og omsorg.

• At våge sammen med pårørende, da det kan være svært for nogle, at værealene med en meget syg.

• Vi vil kontakte pårørende eller hjemmeplejen/personalet, hvis der sker ændringer i tilstanden.

• Faglige vurderinger og pleje varetagesstadig af det uddannede personale

• En vågeperiode kan strække sig over en længere periode både hvad angårtimer og dage.

Tavshedspligt:

Alle er informeret om tavshedspligt.De frivillige har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger, de fårkendskab til.

Hvem er de frivillige:

Modne og motiverede personer som har lyst til at gøre en forskel til glæde og tryghed for andre mennesker.

Kontakt:Har du brug for os, eller ønsker du at høre mere om os, kan vi kontaktes på tlf: 2946 7596 mellem kl. 08 og 21 ved:

Birgit Worm
Koordinator
Mail: worm.kristensen@gmail.com
Mail læses dagligt.
Svarer koordinator mod forventning ikke, da ring til et af numrene herunder.

Kontaktpersoner:

Bording Kirkes Menighedsråd
Koordinator for vågetjenesten
Birgit Worm Kristensen
worm.kristensen@gmail.com 
2946 7596

Christianshede Kirkes Menighedsråd
Kasserer for vågetjenesten
Eva Sørensen
evabording@outlook.dk
2374 9942

Ikast Kirkes menighedsråd
Sekretær for vågetjenesten
Inge Stridbæk
Ingestrid@hotmail.com 
2369 9633

Fonnesbæk Kirkes Menighedsråd
Maja Krath
krath@mvh.net 
4034 1016

Engesvang Kirkes Menighedsråd
Bodil Andresen
andresen.bodil@gmail.com 
3026 0752