Folkekirkens vågetjeneste

For hvem:

  • For alle, uanset alder, så ingen behøver at dø alene.
  • Som støtte til pårørende, som har svært ved at være alene med en meget syg.
  • Familier, der har behov for aflastning nogle timer, til at foretage ærinder, eller få et frirum.
  • Alvorligt syge, der gerne vil have besøg og som ikke har pårørende I nærheden.

Hvem kan henvende sig:

  • Personer som selv ved, at deres liv er nær sin afslutning og ønsker en hos sig.
  • Pårørende til en døende, hjemmeplejen samt plejecentrene.

Vi tilbyder:

• At vi er til rådighed alle døgnets timer,på de tidspunkter, der er ønske og behovfor det, dag, aften såvel som nat. For alle aldersgrupper.

• At være til stede på den døendes/hjemmets betingelser.

• At være til stede samt at løse opgaver,som en pårørende ellers kunne være behjælpelig med, f.eks. at række vand, rette en pude eller være behjælpelig med småting.

• At være til stede med det bedste, vi kan af tryghed, ro, nærhed og omsorg.

• At våge sammen med pårørende, da det kan være svært for nogle, at være alene med en meget syg.

• Vi vil kontakte pårørende eller hjemmeplejen/personalet, hvis der sker ændringer i tilstanden.

• Faglige vurderinger og pleje varetages stadig af det uddannede personale

• En vågeperiode kan strække sig over en længere periode både hvad angår timer og dage.

Tavshedspligt:

Alle er informeret om tavshedspligt.De frivillige har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger, de får kendskab til.

Hvem er de frivillige:

Modne og motiverede personer som har lyst til at gøre en forskel til glæde og tryghed for andre mennesker.

Kontakt: Du kan ringe mellem 08 og 14 på tlf. 2946 7596