Vielse i Fonnesbæk Kirke

Vielse i Fonnesbæk Kirke

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i Fonnesbæk Kirke. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken.

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, som I har tilknytning til.

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i Fonnesbæk Kirke. Hvis jeres ønske gælder en anden kirke end i bopælssognet, vil det pågældende sogns præst eller kirkekontor vurdere jeres tilknytning til den ønskede kirke.

Læs mere om vielser i folkekirken her.

Efter at datoen er aftalt med Kirkekontoret/sognepræsten, henvender I jer til rådhuset i jeres bopælskommune, for at få en ægteskabserklæring. Erklæringen afleveres på rådhuset, hvorefter der udstedes en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må på bryllupsdagen ikke være over 4 måneder gammel. Prøvelsesattesten afleveres hos sognepræsten, sammen med navn og adresse på to vidner (forlovere), som skal være tilstede under selve vielsen.

Salmer og orgelmusik aftales med præsten.
Pyntning af kirken kan man enten selv stå for eller aftale med kirketjeneren, hvis der er specielle ønsker til blomster eller farver.
Fotografering og videooptagelse må kun finde sted, når bruden kommer ind i kirken og når brudeparret forlader kirken. Det kan aftales, at der fotograferes i kirken efter vielsen. 

Navneændring i forbindelse med vielse skal foregå på borger.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

De nuværende 5. kl. konfirmeres i 2019 således: Hyldgårdsskolen: Lørdag d. 4. maj: til den tid 7.b og 7.c Søndag d. 5. maj:  til den tid 7.a. Klokkeslet for konfirmationerne oplyses...Læs mere


Isenvad Menighedsråd og Fonnesbæk Menighedsråd må med beklagelse konstatere at vores sognepræst Anja Evelyn Heitmann har valgt at opsige sin stilling med virkning fra 1. juli 2017.Læs mere


Anne Marie Hansen, som trådte ud af menighedsrådet i november nåede sammen med det daværende Kunstudvalg at færdiggøre en folder med beskrivelse af kirkens kunst og arkitektur. Folderen kan købes i kirkens våbenhus for kr. 10 og...Læs mere


Vil du vide mere?

Så tilmeld dig Fonnesbæk kirkes nyhedsmail her og modtag nyheder, informantioner om aktivieter, koncerter o.l

Du kan også "synes godt om" Fonnesbæk kirkes facebookside her