Vielse i Fonnesbæk Kirke

Vielse i Fonnesbæk Kirke

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i Fonnesbæk Kirke. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken.

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, som I har tilknytning til.

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i Fonnesbæk Kirke. Hvis jeres ønske gælder en anden kirke end i bopælssognet, vil det pågældende sogns præst eller kirkekontor vurdere jeres tilknytning til den ønskede kirke.

Læs mere om vielser i folkekirken her.

Efter at datoen er aftalt med Kirkekontoret/sognepræsten, henvender I jer til rådhuset i jeres bopælskommune, for at få en ægteskabserklæring. Erklæringen afleveres på rådhuset, hvorefter der udstedes en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må på bryllupsdagen ikke være over 4 måneder gammel. Prøvelsesattesten afleveres hos sognepræsten, sammen med navn og adresse på to vidner (forlovere), som skal være tilstede under selve vielsen.

Salmer og orgelmusik aftales med præsten.
Pyntning af kirken kan man enten selv stå for eller aftale med kirketjeneren, hvis der er specielle ønsker til blomster eller farver.
Fotografering og videooptagelse må kun finde sted, når bruden kommer ind i kirken og når brudeparret forlader kirken. Det kan aftales, at der fotograferes i kirken efter vielsen. 

Navneændring i forbindelse med vielse skal foregå på borger.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Det er nu et halvt år siden, det nye menighedsråd trak i arbejdstøjet. De mange udvalgs- og bestyrelsesopgaver er der taget fat på. Vi har fået yngre medlemmer, som stiller mange spørgsmål – og det er sundt at få revurderet, om...Læs mere


Ved ansøgningsfristens udløb har menighedrådene i Fonnesbæk og Isenvad sogne modtaget 7 ansøgninger til den ledige præstestilling. På et fælles møde den 15. juni, hvor også Biskop Henrik Stubkjær og provst Poul Erik Knudsen...Læs mere


TILMELDING TIL KONFIRMANDUNDERVISNING

KLIK PÅ BILLEDET HEROVER OG UDFYLD TILMELDINGEN FOR KONFIRMANDUNDERVISNING I FONNESBÆK KIRKE 2017/18

Alle der går i 7. kl. på Hyldgårdsskolen efter sommerferien 2017 kan følge konfirmandundervisningen i Fonnesbæk kirke.
Af dit skoleskema, vil det fremgå om du kanl gå til undervisning tirsdage (opstart 5/9-17) eller onsdage (opstart 6/9-2017).
Undervisningstiden er kl. 8-10.30 og finder sted i konfirmandlokalerne, Fonnesbæk kirke, O. Vestergaard-Poulsens Allé 1.

HVOR VIL DU GERNE KONFIRMERES?
Vi er klar over, der i 7. årgang 2017/18 er elever på Hyldgårdsskolen, der IKKE bor i Fonnesbæk sogn. Hvis det er gældende for dig, kan du frit vælge om du vil konfirmeres i Fonnesbæk sogn sammen med din nye klasse eller i dit hjemsogn.
Det behøver du ikke beslutte lige nu; det kan du meddele præsten i løbet af undervisningsforløbet.

Vil du vide mere?

Så tilmeld dig Fonnesbæk kirkes nyhedsmail her og modtag nyheder, informantioner om aktivieter, koncerter o.l

Du kan også "synes godt om" Fonnesbæk kirkes facebookside her